Ekologija

Informacija apie alyvos atliekų keliamą pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes

Alyvos atliekos tai mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba pramoninė alyva, nebetinkama naudoti pagal pirminę paskirtį, pavyzdžiui, naudota vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, tepimo alyva, turbinų, hidraulinė alyva.

ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO GALIMYBĖS: Alyvos atliekų turėtojas (fizinis asmuo) savo pareigą tinkamai atsikratyti atliekomis gali vykdyti pasinaudodamas šiomis galimybėmis:

  • alyvos atliekas perduoti alyvos atliekas turintiems teisę tvarkyti atliekų tvarkytojams;
  • alyvos atliekas perduoti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu asmuo naudojasi šių įmonių paslaugomis, tvarkydamas savo transporto priemonę.

ALYVŲ ATLIEKŲ KELIAMAS PAVOJUS APLINKAI IR ŽMONIŲ SVAIKATAI

      Panaudota alyva yra užteršta įvairiais metalais: magniu, variu, cinku bei kitais sunkiaisiais metalais. Alyvų atliekose aptinkami chlorinti tirpikliai, PCB (polichlorinti bifenilai yra sintetiniai chlorinti angliavandeniliai, turintys savybę kauptis biologiniuose organizmuose bei pasižymint s ilgalaikiu neigiam poveiki organizmams). Patekę į aplinką sunkieji metalai bei toksinės medžiagos didina kancerogeninį poveikį, kuris gali sukelti vėžinius susirgimus. Alyvų atliekoms patekus į vandens telkinius jų paviršius padengiamas orui nepralaidžia plėvele, ko pasėkoje mažėja deguonies koncentracija vandenyje, todėl jame esantys gyvi organizmai gali pradėti dusti. Atliekoms susimaišius su vandeniu susidaro emulsija kuri lengvai pažeidžia vandens gyvūnų kvėpavimo organus, patekus į gruntą gali sutrikti augalų ir dirvožemio organizmų aprūpinimas deguonimi. Ypač didelė žala daroma šioms atliekoms prasiskverbus į gruntinius vandenis kuriuos intensyviai naudoja žmogus.

 DRAUDŽIAMA:

išpilti ar išleisti alyvų atliekas ir alyvų atliekų perdirbimo liekanas į paviršinio bei požeminio vandens telkinius bei drenažo ir kanalizacijos sistemas;

  • maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis;
  • išpilti ar išleisti alyvų atliekas ir alyvų atliekų perdirbimo liekanas ant dirvožemio;
  • perduoti alyvų atliekas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti tokių atliekų;
  • deginti alyvų atliekas, neturint teisės tai daryti.

ATIDIRBTŲ ALYVŲ IR TEPALŲ SURINKIMAS

Atidirbtas alyvas ir tepalus UAB „OKSETA“ surenka nemokamai visoje Lietuvoje. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu  +370 698 03530 arba el. paštu: aurimas.trepulis@okseta.lt ; justas.mickunas@okseta.lt